Spiegelbeeld vorm 1e deel

Performance Day 2018

Afronding eerste jaar Verdiepingsopleiding bij Laura Stone

Door Ieke Rosevink

Na een jaar (10 keer 2 dagen) opleiding, waarin we elk lesweekend een aantal bewegingen van de vorm voorgedaan kregen, bestudeerden en oefenden, was het op zondag 14 januari tijd om dit eerste opleidingsjaar af te ronden met een voorstelling waarbij genodigde familie en vrienden konden zien waar we al die tijd mee bezig waren, tijdens onze afwezigheid thuis. Natuurlijk hebben we thuis ook ons nodige huiswerk gedaan dit afgelopen jaar, maar dat was waarschijnlijk toch vaker zonder bewust publiek te trekken.

De twee dagen voor de performance waren nog opleidingsdagen, waarin we de laatste 5 bewegingen van de vorm uitdiepten en oefenenden. Zo hadden we dan toch mooi alle 60 bewegingen van de hele korte vorm van Grandmaster William C. C. Chen behandeld. 

Graag wilden we dan ook deze hele vorm laten zien. Om het publiek niet de kans te geven het slaapverwekkend te gaan vinden, was het zorg de variatie erin te houden (“de vaart er in houden” is bij T’ai Chi natuurlijk niet echt toepasselijk). Zo kwamen we tot het volgende programma:

Na een kort welkom van Laura, wilde we de mensen zelf iets laten ervaren van deze bewegingskunst. Hiervoor begonnen we gezamenlijk met het publiek “secret steps” te zetten. Onzichtbaar voor de ander de voet verzetten, dus ook het gewicht verplaatsen; ‘verrassing voor de tegenstander, ben je ineens verplaatst’. Vervolgens lieten we met de hele groep het eerste deel, oftewel de eerste 20 bewegingen zien. We stonden hierbij tegenover elkaar, alsof we voor een spiegel stonden. De ene helft deed de vorm dus rechtsom, de gebruikelijke kant en de andere helft linksom. Dit linksom oefenden we tijdens de opleiding gelijk mee, als we een beweging uitplozen.

In een kort verhaal werd het ontstaan van T’ai Chi Chuan verteld en welke waarde het beoefenen kan hebben voor de beoefenaar. Het tweede deel van de vorm deden we, in een aantal rijen frontaal naar de kijkers. Enkele cursisten beoefend ook de zwaardvorm van onze Grandmaster. Deze lieten zij zien als mooie afwisseling tussendoor.

Om zichtbaar te maken dat T’ai Chi ook als verdediging gebruikt kan worden, stonden we in tweetallen tegenover elkaar. Terwijl de een begon met een schop naar het kruis en vervolgens naar de knie, reageerde de ander hierop met de bewegingen uit de vorm “stap, leid af, onderschep en stoot”.

Tenslotte kwam het zachte contact maken nog in de aandacht, in de vorm van een soort geheime duw. Door de verbinding met de ander te voelen in de zachte aanraking en in de zachtheid te blijven, ruimte te maken en deze in te nemen. De ander wordt hierdoor van zijn plaats bewogen, maar zonder dat deze weerstand voelt en dus in de verdediging schiet. Iets wat eigenlijk al niet zo goed te begrijpen is met de mind, maar zo uit te leggen nog minder…

Na onze show volgde een dankwoord en de uitreiking van certificaten van deelname. Daarna was het tijd om in ontspannen samenzijn dit opleidingsjaar met alle aanwezigen, onder het genot van hapje en drankje feestelijk af te sluiten. En daarna moe maar met voldaan gevoel huiswaarts te keren.

Een foto-album van deze mooie dag is hier te vinden.

Ieke Rosevink

, , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This